Mercedes-Benz Vietnam Star triển khai dịch vụ ‘sơn nhanh trong ngày’

Dịch vụ “Sơn nhanh trong ngày” Hệ thống dịch vụ trực thuộc trên toàn quốc vốn được khách hàng sử dụng xe hơi hạng sang tin tưởng, nhờ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và đã được khẳng định bởi công nghệ sơn…

đọc thêm